Znaczenie run

Po pewnym czasie do symboli runicznych zaczęto dołączać komentarze, na początku miały formę krótkich utworów poetyckich, jednak ich rolą jest raczej otwierać nasza jaźń na odpowiedni obszar skojarzeń. Skupiając się jedynie na treści owych komentarzy, stajemy się posiadaczami pewnej intelektualnej wiedzy, zalegającej w naszej pamięci. Jeśli uważasz, że taki jest właśnie sens przesłania niesionego przez runiczne znaki, to nie wiesz nawet jak bardzo minąłeś się z celem.

Runy staną się wówczas niczym wiedza wyuczona w szkole, a jaki masz osobisty pożytek z "suchej" informacji, że np. bitwa pod Grunwaldem miała miejsce w 1410r?

Jeśli chcesz poznać prawdziwą istotę run, musisz je poczuć całym sobą, na wszystkich możliwych płaszczyznach. Dopiero wtedy bliższy będziesz temu, czym te znaki tak naprawdę są.
Runa Nazwa Znaczenie runy Potencjał jaki runa ze sobą niesie
Fehu posiadanie, powodzenie, bogactwo hojność
Uruz moc, zdrowie, nieograniczony potencjał i możliwości, siła przetrwania wytrzymałość
Thurisaz witalność, ukierunkowana potęga, zaradność życiowa niezłomność
Ansuz inspiracja, porozumienie, mądrość, natchnienie mądrość
Raidho podróż, zmiana, wzrost, rozwój, otwartość, droga, ruch entuzjazm
Kenaz twórczość, olśnienie, sukces, entuzjazm, konstruktywna samorealizacja żarliwość
Gebo połączenie, zjednoczenie, miłość, współczucie miłość
Wunjo radość z osiągnięć, sława, zadowolenie, szczęście życzliwość
Hagalaz uwolnienie, gwałtowna zmiana, kryzys i odrodzenie bezkompromisowość
Nauthiz wytrzymałość, cierpliwość, twórcza dyscyplina uważność
Isaz stałość, zmaterializowanie, spokój, samoograniczenia opanowanie
Jera stopniowy rozwój, plon, nagroda, dojrzewanie zapobiegliwość
Runa Nazwa Znaczenie runy Potencjał jaki runa ze sobą niesie
Eihwaz wytrwałość w dążeniu do celu, kontakt z duchowością, zakorzenienie, przemiana wiara
Pertho prawo przyczyny i skutku, tajemnica losu, wewnętrzna mądrość ufność
Algiz instynkt, naturalna ochrona, bezpieczeństwo męstwo
Sowilo dostatek, olśnienie, spełnienie, powodzenie, wzrost zaangażowanie
Teiwaz zdecydowanie, precyzyjny cel, męstwo, odwaga, sprawiedliwość, uczciwość uczciwość
Berkano płodność, uzdrowienie, nowy początek, kobiecość, wyobraźnia czułość
Ehwaz współdziałanie, postęp, wielkie zmiany, zdolności do adaptacji współdziałanie
Mannaz przyjaźń, współdziałanie, inteligencja, podobieństwo, optymizm niezawodność
Laguz intuicja, nadzieja, rytmiczny przepływ, nawiązanie kontaktu z własnym wnętrzem odporność
Ingwaz odpoczynek, regeneracja, odnowienie, niespodziewana pomoc cierpliwość
Dagaz oświecenie, przełom, szczęście, transformacja jasny osąd
Othala bezpieczeństwo, spokojny dom, wrodzone talenty, prawo i porządek umiłowanie tradycji
Wyrd przeznaczenie, karma, wola Siły Wyższej los


Runy, a dźwięki czyli fonologia run.

Każdej runicznej literze przyporządkowany jest dźwięk. My zbytnio nie doceniamy znaczenia dźwięków w naszym świecie. A dźwięki przecież tak mocno wpływają na nas, naszą psychikę i nasze ciało.

Od dźwięku podobno to wszystko się zaczęło. Mówi o tym najświętsza księga zachodniej cywilizacji a sama Biblia " Na początku było Słowo ..."ciekawe czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę co to tak naprawdę oznacza...

Czy wiesz, ze siła dźwięku, która mieszka w naszych krtaniach ma moc zmieniania wszechświata?

Akustyczna fala dźwięku potrafi być najsilniejszą bronią, od której padają mury Jerycha, albo cudownym lekarstwem, o czym wiedzą ci, którzy kiedykolwiek doświadczyli na sobie błogiego działania tybetańskich mis.

Tak samo fale dźwiękowe wytwarzane w naszych gardłach otwierają przed nami olbrzymi wachlarz możliwości. Medytacje z dźwiękiem przynoszą bardzo szybko wprost niewiarygodne efekty. Jest to rodzaj techniki dla "opornych" praktykowany w każdej tradycji, która z błogosławieństw medytacji korzysta.

Taką również możliwość daje praca z dźwiękami run. Jeśli wypełnisz nimi przestrzeń rezonować ona będzie z energiami ukrytymi głęboko w twojej podświadomości. Są to tak silne energie, że można je porównać do armii mitycznych olbrzymów.

Przypisany danej runie dźwięk ma taka sama wibrację energetyczną, a co za tym idzie identyczne właściwości, jak sama runa. Na zasadzie rezonansu poruszy odpowiadającą mu energię z twojej podświadomości. W ten sposób dźwiękiem możesz obudzić potrzebnego ci w danym momencie "olbrzyma" J .
Runa Nazwa Przypisany runie dźwięk
Fehu f
Uruz u
Thurisaz Th (jak w ang. that)
Ansuz a
Raidho r
Kenaz k
Gebo g
Wunjo w
Hagalaz h
Nauthiz n
Isaz i
Jera j
Runa Nazwa Przypisany runie dźwięk
Eihwaz coś pomiędzy 'e' / 'i'
Pertho p
Algiz z
Sowilo s
Teiwaz t
Berkano b
Ehwaz e
Mannaz m
Laguz l
Ingwaz ng
Dagaz d
Othala o
Wyrd t